Sekwencja kilkunastu projekcji wideo na gali Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, festiwalu literackiego poświęconego sztuce translacji.
(w warstwie dźwiękowej – fragment kompozycji Epifora Pawła Mykietyna)

odnalezione w tłumaczeniu gdańsk Adam Dudek, projekt graficzny
odnalezione w tłumaczeniu gdańsk Adam Dudek, projekt graficzny
odnalezione w tłumaczeniu gdańsk Adam Dudek, projekt graficzny
odnalezione w tłumaczeniu gdańsk Adam Dudek, projekt graficzny

fotografie: Bartek Bańka, Renata Dąbrowska