Sekwencja kilkunastu projekcji wideo na gali Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, festiwalu literackiego poświęconego sztuce translacji.
(w warstwie dźwiękowej – fragment kompozycji Epifora Pawła Mykietyna)

Odnalezione w tłumaczeniu Gdańsk Adam Dudek, projekt graficzny
Odnalezione w tłumaczeniu Gdańsk Adam Dudek, projekt graficzny
Odnalezione w tłumaczeniu Gdańsk Adam Dudek, projekt graficzny
Odnalezione w tłumaczeniu Gdańsk - Adam Dudek, projekt graficzny

fotografie: Bartek Bańka, Renata Dąbrowska