Mia Dudek. Influx – projekt graficzny książki towarzyszącej wystawie artystki.