adam dudek baltic opera festival projekt graficzny graphic design

Baltic Opera Festival 2023 – projekt identyfikacji wizualnej (logo, plakat, spot wideo, druki programowe, strona www)

 

adam dudek baltic opera festival projekt graficzny graphic design
adam dudek baltic opera festival projekt graficzny graphic design
adam dudek baltic opera festival projekt graficzny graphic design
adam dudek baltic opera festival projekt graficzny graphic design
adam dudek baltic opera festival projekt graficzny graphic design
adam dudek baltic opera festival projekt graficzny graphic design
adam dudek baltic opera festival projekt graficzny graphic design
adam dudek baltic opera festival projekt graficzny graphic design